Aktualności

„Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”

 

W mediach można znaleźć wiele relacji z X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie,
wybraliśmy dla Was trzy z nich:

 

 

 

 

Hymn X Światowego Spotkania Rodzin

 

oficjalny obraz X Światowego Spotkania Rodzin
„Tajemnica to wielka”, autor: Marko Ivan Rupnik SJ
 
Obraz przedstawia wesele w Kanie Galilejskiej, jest jednak utrzymany w stylu neobizantyjskim i łączy w sobie paradoksalne zestawienia.

Jezus, który stoi przy Maryi trzymającej kielich, jest już przybity do krzyża. Sługa, który wlewa do kielicha wodę przemienioną w wino posiada cechy, które w ikonografii przypisuje się św. Pawłowi. Tytuł obrazu jest bowiem zaczerpnięty z Listu do Efezjan: „Tajemnica to wielka”. Apostoł Narodów mówi w tym Liście o sakramencie małżeństwa, odnosząc go jednak do zjednoczenia Chrystusa z Kościołem.

Autorem obrazu jest o. Marko Ivan Rupnik słoweński jezuita i propagator sztuki neobizantyjskiej we współczesnym Kościele zachodnim.

„Mylę, że przesłanie, które wyłania się z tej ikonograficznej opowieści, z tego obrazu, sprowadza się do tego, że dla nas chrześcijan rodzina to nie tylko życie według natury, tak jak to widzimy u ptaków i innych zwierząt, to nie tylko życie według natury człowieka. My otrzymaliśmy w Chrystusie nowe życie i dlatego sakrament łączy nas w sposób nierozerwalny z człowieczeństwem Chrystusa. Małżeństwo jest wyrazem tej jedności Chrystusa i Kościoła. Poprzez jedność małżonków przejawia się ludzkość zjednoczona z Bogiem właśnie w miłości. Nie z konieczności, nie na mocy prawa, ale w wolnej miłości. Myślę, że rodzina jako wyraz sakramentu i Kościoła ma niezgłębione horyzonty, wielkie horyzonty zjednoczenia między osobami”.

 

 

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
Ojcze Niebieski,
przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić
i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny
uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe niech poznają,
jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie
związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie,
które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.
Panie, spraw, aby każda rodzina
mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele
jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi
i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

 

 

za: