Aktualności

Święty Jan XXIII


Oratorium Świeckiego w Rzymie
urodzony w 1881 r.
dies natalis: 3 czerwca 1963 r.
beatyfikowany przez św. Jana Pawła II
w dniu 3 września 2000 r.
kanonizowany przez papieża Franciszka
w dniu 27 kwietnia 2014 r.

 

„Postać św. Filipa jest mi bardzo bliska i z jego imieniem wiąże się wiele drogich mi wspomnień dotyczących moich przeżyć wewnętrznych. Odczuwam szczególne przywiązanie do tego świętego i powierzam mu się z całym zaufaniem.

O dobry ojcze Filipie, Ty i bez słów mnie rozumiesz. Czas ucieka, a czy w mojej duszy znaleźć można Twoje odbicie? Czy jest ona zwierciadłem Twoich cnót? Ach! obym zrozumiał prawdziwe podstawy Twojej szkoły mistycznej jakimi są: pokora i miłość, z których czerpie i na których się opiera kultura duchowa, obym i ja umiał z nich korzystać! Prócz tego potrzeba mi, o św. Filipie, powagi, powagi wraz ze świętą, czystą radością i zapałem, który stwarza wielkie dzieła. (…) Błogosławiony Filipie, dopomóż mi w przygotowaniu mego domu. Przykładam moje lodowate serce do Twego, pałającego ogniem miłości i Ducha Świętego. Spraw, by serce me pałało!”

 

„Umieszczam w mym herbie słowa: Oboedientia et pax*, które Cezary Baroniusz co dzień powtarzał, całując u św. Piotra nogę figury apostoła. Te słowa odzwierciedlają w pewnym stopniu historię mego życia. Niech one stanowią chwałę mego biednego imienia na wieki!”**

 

*Posłuszeństwo i pokój
** cytaty z: Jan XXIII, Dziennik duszy, Znak 2014