400!,  Aktualności

Nasz Ojciec Filip – święty od 400 lat!

 

Formuła orzeczenia kanonizacji
z „Diariusza” mistrza ceremonii papieża Grzegorza XV,
Paolo Alaleone de Branca
– 12 III 1622 r. 

 

Na cześć Świętej i Nierozłącznej Trójcy oraz dla podniesienia wiary Katolickiej i dla powiększenia religii Chrześcijańskiej powagą tegoż Boga wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego, Błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, za radą naszych braci oświadczamy i stanowczo stwierdzamy, że błogosławionej pamięci Izydor Oracz patron Madrytu, Ignacy Loyola z miasta Azpeythia z Towarzystwa Jezusowego, Teresa od Jezusa de Ahumada z Avila założycielka zakonu Karmelitanek Bosych i Filip Neri Florentczyk założyciel Kongregacji Oratorium są Świętymi i mają zostać wpisani do Katalogu Świętych i ich do tegoż katalogu wpisujemy. Ustanawiając, aby przez Kościół Powszechny każdego roku w dzień śmierci Izydora, Ignacego, Franciszka i Filipa pobożnie i uroczyście było obchodzone ich święto i oficjum jako za jednego wyznawcę nie biskupa, natomiast Teresy jako tylko za dziewicę. Ponadto tą samą pełnią władzy wszystkim odczuwającym skruchę i wyspowiadanym, którzy w poszczególnym roku w te świąteczne dni pobożnie zbliżą się do ich grobu, miłosiernie uwalniamy z jednego roku i czterdziestu dni, natomiast przystępującym w poszczególnym roku w oktawę wymienionych świąt do grobu z czterdziestu dni nałożonych pokut.

tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr, Oratoriana 79 (2014), s. 116-117. 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. FILIPA NERI

Św. Filipie, pełen chwały Orędowniku mój, – który zawsze według wskazań i przykładu św. Pawła Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego świata i spoglądanie ku niebu, abym nigdy nie wątpił w Opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny, ani niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. Amen.

/św. Jan Henryk kard. Newman COr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallicella – herb filipiński (detal z drzwi wejściowych)