Aktualności

Święty Paweł VI

In nomine Domini


związany z Ojcami Kongregacji
z Bresci

urodzony w 1897 r.
dies natalis: 6 sierpnia 1978 r.
beatyfikowany przez papieża Franciszka
w dniu 19 października 2014 r.
kanonizowany przez papieża Franciszka
w dniu 14 października 2018 r.
wspomnienie liturgiczne: 27 maja

 

 


Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty wybrałeś świętego Pawła VI,
aby przewodził całemu Kościołowi
oraz budował go słowem i przykładem,
za jego wstawiennictwem strzeż
i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła
razem z ludem im powierzonym.
Amen.

 

Giovanni Battista Montini, urodzony w Concesio i wychowany w Brescii w bliskich stosunkach, jakie łączyły jego rodzinę z Ojcami Filipinami („Padri della Pace”), dał świadectwo swojej miłości do Oratorium w przyjaźni, jaką stale pielęgnował z wybitnymi postaciami Kongregacji w Brescii: o. Giulio Bevilacqua (1881-1965), którego w 1965 r. mianował kardynałem diakonem San Girolamo della Carità w Rzymie, przesyłając mu w prezencie klatkę z kanarkami, wspominając radosną prostotę Ojca Filipa; o. Ottorino Marcolinim (1897-1978), któremu powierzył, wśród innych oznak szacunku, budowę dzielnicy Acilia dla mieszkańców ubogich rzymskich przedmieść, z okazji Roku Świętego 1975; o. Carlo Manziana (1902-1997), mianowany biskupem Cremy, do którego Paweł VI kierował zawsze bardzo czułe słowa i wyrazy wielkiego szacunku.Paweł VI przyznał kościołowi
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu
tytuł Bazyliki MniejszejTakże katedrze tarnowskiej papież Paweł VI 
listem apostolskim Cum beatissima z dnia 14 kwietnia 1972 r.
nadał tytuł bazyliki mniejszej.