wyklbibl
Aktualności

Szkolny Wykład Biblijny

W piątek, 8 kwietnia 2016 roku, o godz. 8:00, w Auli św. Filip odbył się Szkolny Wykład Biblijny. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, mieli okazję usłyszeć jakie miejsce zajmuje Biblia na tle innych świetych ksiąg. Dzięki prezentacji hebrajskiej wersji Pisma Świętego oraz żydowskich komentarzy zawartych w Talmudzie, wykład stał się niepowtarzalną okazją do skonfrontowania wiedzy zdobywanej na lekcjach religii i języka polskiego, z dorobkiem rabinicznej szkoły interpretacyjnej.

Wykład poprowadził pan dr hab. Leszek Hońdo, kierownik Zakładu Historii Żydów Uniwersytetu Jagilellońskiego w Krakowie.

(fot. Wojciech Krzyśków)