Aktualności

Francesco Maria TARUGI

Francesco Maria TARUGI (czcigodny), urodził się w Montepulciano (Siena) 25 sierpnia 1525 roku z rodziny szlacheckiej. Doktor nauk humanistycznych, prawa i nauk ścisłych, w 1565 roku wstąpił do Oratorium rzymskiego i został kapłanem w 1571 roku. Był ceniony z powodu elokwencji w głoszeniu kazań (dux verbi), ducha misyjnego, dzieł miłosierdzia oraz z powodu organizacji Kongregacji Oratorium. W 1586 roku założył dom w Neapolu, którym kierował jako rektor do 1592 roku. Będąc arcybiskupem Awinionu (9 grudnia 1592) a potem Sieny (15 września 1597), dał się poznać jako pasterz pobożny, gorliwy i mądry reformator, zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego. Dnia 5 czerwca 1596 roku został, przez Klemensa VIII, mianowany kardynałem z tytułem San Bartolomeo all’Isola. Zmarł na Vallicelli dnia 11 czerwca 1608 roku i został pochowany w krypcie, pod prezbiterium głównego ołtarza.