#DzielniaTalentów,  Aktualności,  Apostołowie,  ON-LINE

The best of PARADISO!

 

 

Pierwszy koncert w naszym zrewitalizowanym Oratorium!

W ramach #DzielniaTalentów – na nowej, mobilnej scenie – wystąpił dobrze znany naszym Parafianom, Przyjaciołom i Sympatykom Oratoryjny Chór “Paradiso”.

 

 

 

Poniżej prezentujemy program innych ciekawych warsztatów, zajęć i koncertów, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu #DzielniaTalentów w naszym wyremontowanym Oratorium.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17
Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark
– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.