Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe,  Świętego spotkałem

To jest zwiastun…

Świętego spotkałem…

„Najlepsze lekarstwo na duchowe oschłości polega na tym,
aby stawać jak żebrak w obecności Boga i świętych;
i jak żebrak chodzić od jednego świętego do drugiego
i prosić o duchową jałmużnę, z takim samym uporem,
z jakim na ulicy prosiłby nas biedak o jałmużnę.”
/św. Filip Neri/

 

Kult świętych, a szczególnie męczenników, jest najpopularniejszą prastarą praktyką kościelną tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, potwierdzoną również w Piśmie Świętym. Przedmiotem kultu świętego może być obraz – tak zapisał Sobór Nicejski II w 787 r. Kult świętych wypływa z prawdy o tajemnicy Świętych Obcowania. Wspólnota łaski, która jest już udziałem zbawionych, w jakimś stopniu udziela się także członkom Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Ta szczególna więź znajduje swoje odbicie w świadomości wiernych, iż dusze zbawionych, będąc w niebie, mogą skuteczniej niż na ziemi współdziałać z naszym zbawieniem. A jaka więź łączy Ciebie z konkretnym świętym? Pragniemy, w Uroczystość Wszystkich Świętych, zaprosić do comiesięcznego spotkania ze świętym. O swoim wyjątkowym opiekunie, w krótkich tekstach, będziecie opowiadać WY! Kiedy? Co? Gdzie? Jak? Śledźcie naszą stronę, szczegóły wkrótce.