Aktualności

Tommaso Guzzoni

Tommaso Guzzoni urodził się w Benevento w 1632 roku. Po wstąpieniu dnia 13 maja 1653 roku do Kongregacji Oratorium w Perugii, został kapłanem dnia 18 września 1655 roku. Doktor obojga praw na uniwersytecie Sapienza w Rzymie, był «najlepszym w głoszeniu kazań i w gorliwym w przestrzeganiu Instytutu i dlatego przez całe miasto cenionym dla rozsądnego kierownictwa dusz». Miał powiązania w zakresie duchowości z Lucią Tartaglini z Cortony, założycielką Szkoły klasztornej z internatem dla dziewcząt w Perugii, zmarłą w opinii świętości. Dnia 13 stycznia 1681 roku został mianowany biskupem Sory. Konsekrację otrzymał dnia 26 stycznia tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Alessandra Crescenzi. W posłudze biskupiej odznaczał się pobożnością i miłością bliźniego. Wydał drukiem życiorys kardynała Baroniusza, po łacinie, i pozostawił w rękopisie życiorys św. Filipa Neri, drukowany pośmiertnie w Bollando. Dnia 5 grudnia 1702 roku zrezygnował z funkcji duszpasterskiej. Zmarł w Rzymie dnia 8 listopada 1704 roku.