Aktualności

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 18-25 stycznia

www.ekumenia.plPod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.


Pieśń „Niezwykła życzliwość” została skomponowana na Malcie specjalnie na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020.

Przebaczający Boże,
uwolnij nas od bolesnych wspomnień z przeszłości,
które ranią nasze wspólne życie chrześcijańskie.
Prowadź nas do pojednania,
żebyśmy dzięki Duchowi Świętemu
mogli zwyciężyć
nienawiść miłością,
gniew łagodnością,
a podejrzliwość zaufaniem.
Prosimy o to w imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa,
który jest naszym Pojednaniem.
Amen.