Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Tak oceniali Go papieże…

 

 

 

„Kto wie, ile Rzym zawdzięcza Filipowi?”
Breve Jego Świątobliwości Leona XIII z okazji 300-lecia śmierci św. Filipa Neri
(5 V 1895)

 

 

„Kiedy ktoś liczył na ziemskie zaszczyty,
on patrząc w niebo odpowiadał:
Paradiso! Paradiso!


z Listu Jego Świątobliwości Benedykta XV
do księcia Camillo Francesco Massimo z Oratorium Świeckiego w Rzymie,
Przewodniczącego Komitetu Uroczystości 300-lecia Kanonizacji św. Filipa
(24 XI 1921)

 

 

„…wspaniały atleta wiary i miłości…”
z Listu Jego Świątobliwości Piusa XI Se a Codesto do księcia Camillo Francesco Massimo
z okazji 300-lecia kanonizacji św. Filipa Neri
(8 II 1922)

 

 

„Uroczyste wspominanie nowego daru
[stygmat Ducha Świętego],

przez który Dobry Bóg
zechciał znacząco potwierdzić
świętość Swojego sług [Filipa Neri],
a w szczególności jego gorącą miłość 
do Boskiego Mistrza Jezusa,
do Jego Matki Maryi
oraz do zbawienia dusz,

wypada w najwłaściwszym
z możliwych momencie,

w czasie w którym ludzie
– i co więcej niekiedy i chrześcijanie –
niczego tak nie utracili
jak pamięci o tej najwyższej miłości…”


z Listu Jego Świątobliwości Piusa XII do o. Paolo Caresana COr,
Prepozyta Oratorium Rzymskiego, z okazji 400-lecia „Pięćdziesiątnicy” św. Filipa
(25 V 1944)

 

 

„Konieczne jest by proponować oddalonym
nie teoretyczne przepowiadanie,
ale możliwość życia prawdziwie odnowionego
i dlatego pełnego radości.
Oto wielkie dziedzictwo
otrzymane od Waszego Ojca Filipa!

z audiencji Jego Świątobliwości Jana Pawła II 
dla uczestników Kongresu Generalnego Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri 
(5 X 2000)


 

…od pierwszej chwili
po porannym przebudzeniu mówił do Boga:
«Panie, ochraniaj dzisiaj swoją ręką Filipa,
bo jeśli nie to Filip Cię zdradzi»
Także my, świadomi naszej słabości,
powinniśmy z pokorą prosić Boga o pomoc,
ufając jedynie w obfitość Jego miłosierdzia.

z katechezy Jego Świątobliwości Benedykta XVI
podczas audiencji generalnej 
(1 VIII 2012)

 

 

Kochał spontaniczność, unikał sztuczności,
wybierał najprzyjemniejsze środki,
by wychowywać do cnót chrześcijańskich,
a jednocześnie zachęcał do zdrowej dyscypliny,
która zakłada akt woli, by przyjąć Chrystusa
w konkrecie własnego życia.
Był głęboko przekonany,
że początkiem drogi świętości
jest łaska spotkania — z Panem —
możliwego dla każdego człowieka,
niezależnie od stanu i położenia,
jeśli Go przyjmuje ze zdumieniem dziecka.

z przesłania Jego Świątobliwości Franciszka z okazji 500-lecia urodzin św. Filipa Neri
do o. Mario Alberto Avilésa COr, Prokuratora Generalnego Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri 
(26 V 2015)
Copyright © by L’Osservatore Romano (6/2015) and Polish Bishops Conference