Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Uroczystość świętego Filipa Neri

Św. Filip Neri wraz ze Świętymi i Błogosławionymi Oratorium; autorka: Joanna Taraszka

 

Święty Filipie Neri,

twoje serce płonęło Bożą miłością,
wyjednaj nam przynajmniej cząstkę daru, który ty otrzymałeś w obfitości.
Naucz nas swoim przykładem, abyśmy zawsze szukali Boga.
Rozumiesz nasze potrzeby i znasz grożące nam niebezpieczeństwa,
zatem umacniaj nas swoim potężnym wstawiennictwem
w wierze, nadziei i miłości.

Chroń nas, byśmy nigdy nie rozpaczali, nie wątpili w Bożą Opatrzność,
nigdy nie byli smutni, ani niecierpliwi.
Wyproś nam serca radosne, a słowa uprzejme i życzliwe.
Czuwaj nad nami, byśmy sprostali naszym obowiązkom.
Wyjednaj nam wszystko, co jest niezbędne dla naszego zbawienia.
Wyproś nam niebo. Amen.

 

 

Święty Józefie Vazie,
przez twój przykład i posługę Kościół zajaśniał w krajach Azji,
opiekuj się nami, aby nasza wiara ustawicznie wzrastała
i abyśmy stawali się wiernymi świadkami Ewangelii.

 

Święty Alojzy Scrosoppi
– wzorze miłości do cierpiącego człowieka –
wyproś nam zdolności kochania wszystkich szczerym sercem
oraz szukania, każdego dnia, Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.
 
Święty Janie Henryku Newmanie
– prowadzony łagodnym, Bożym światłem –
módl się za nas, abyśmy wznieśli się z cieni i wyobrażeń do pełni prawdy.
 
Błogosławiony Janie Juwenalisie Ancino,
Bóg uczynił cię znakomitym głosicielem Swojego Słowa,
wstawiaj się za nami, abyśmy strzegli wiary i szli drogą, którą wskazywałeś swoim przykładem.
 
Błogosławiony Antoni Grassi,
pobudzony przez Boga do podtrzymywania zgody i troski o piękno Bożego domu,
wyjednaj nam zapał jakim kierowałeś się w Bożych sprawach.
 
Błogosławiony Sebastianie Valfré,
proś dla nas o wytrwałość w Bożej miłości, jaką dla zbawienia tak wielu,
Bóg cudownie wzbudził w tobie.
 
Błogosławiony Salwiuszu Huix Miralpeix,
ty przelałeś krew za Chrystusa i Jego Kościół,
wstawiaj się za nami, byśmy z miłością, dobrocią i ofiarnością pracowali w winnicy Pana.