Aktualności

Alfonso VISCONTI

chiesacattolica.it

Alfonso VISCONTI, mediolański szlachcic, przybył do Rzymu w 1573 roku w orszaku kardynała Karola Boromeusza. Był penitentem ojca Filipa, w 1575 roku został wyświęcony na kapłana i, chociaż był prałatem, w 1577 roku otrzymał zezwolenie na wstąpienie do oratoryjnej wspólnoty w Rzymie. Ojciec Filip nie pozwolił mu pozbyć się stroju prałackiego, przewidując dla niego wysokie zadania zlecane przez Stolicę Świętą. W 1581 roku otrzymał od papieża Grzegorza XIII do spełnienia różne misje dyplomatyczne na Malcie, w Hiszpanii w Portugalii i w Wiedniu. Dnia 8 lutego 1591 roku został mianowany biskupem rezydencjalnym w Cervi a dnia 3 marca 1559 roku został przez Klemensa VIII ustanowiony kardynałem z tytułem San Giovanni a Porta Latina. Dnia 10 września 1601 roku został przeniesiony do Kościoła w Spoleto a dnia 23 października 1606 roku jako legat został posłany do Marchii, Umbrii i do Polski. Był także doradcą księcia Transylwanii i Valacchii w wojnie przeciw Turkom oraz Rudolfa II w Pradze. Zmarł w Macerata dnia 19 września 1608 roku. Został pochowany w bazylice w Loreto.