#DzielniaTalentów,  Aktualności,  Apostołowie,  ON-LINE

Warsztaty fotograficzne

 

 

Zostań z nami mistrzem fotografii!

Mini warsztaty fotograficzne, dały odpowiedź w jaki sposób obsługiwać lustrzankę cyfrową
i w jaki sposób robić jeszcze lepsze zdjęcia.

Zajęcia poprowadził profesjonalny fotograf p. Jacek,
który podzielił się przede wszystkim wiedzą praktyczną.

 

 

 

Poniżej prezentujemy program innych ciekawych warsztatów, zajęć i koncertów, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu #DzielniaTalentów w naszym wyremontowanym Oratorium.

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17
Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark
– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.