Aktualności

WAŻNE! w naszym kościele
Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy,


w związku z dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, w którym:

– udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej,

– ograniczył liczbę uczestniczących w Mszach świętych do 50 osób (wraz z celebrującymi i usługującymi),

– zawiesił publiczne sprawowanie nabożeństw (Gorzkich Żali, Dróg Krzyżowych, Koronek do Miłosierdzia Bożego, itp.),

– zachęcił do zachowania w rodzinach świątecznego charakteru niedzieli oraz prywatnego, rodzinnego odprawiania wyżej wymienionych nabożeństw,

Informujemy, że:

  1. Na niedzielne Msze święte sprawowane w naszym kościele zapraszamy tylko osoby, które zamówiły intencje Mszalne o danej godzinie.

  2. Aby ograniczyć czas przebywania w zamkniętym pomieszczeniu, Msze święte będą sprawowane bez towarzyszenia organów.

  3. Prosimy, aby w jednej ławce nie znajdowało się więcej niż 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości (co ułatwi wszystkim oszacowanie ilości uczestników liturgii).

  4. Komunię świętą udzielamy w następujący sposób: na środek stopnia komunijnego podchodzimy procesyjnie, z zachowaniem odległości i przyjmujemy wyłącznie „na rękę”; przy ołtarzach bocznych wyłącznie „do ust”. Osoby obawiające się o swoje zdrowie zachęcamy do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

  5. Odwołujemy nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogę Krzyżową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do skorzystania z transmisji tych nabożeństw za pośrednictwem mediów diecezjalnych, ogólnopolskich i Internetu. Ponieważ nie posiadamy możliwości prowadzenia transmisji online w wystarczająco dobrej jakości, na naszej stronie filipini.eu będziemy zamieszczać nagrania kazań pasyjnych, rozważań Drogi Krzyżowej i inne materiały pomocne w modlitwie rodzinnej.

  6. Dla ograniczenia kolejek przy konfesjonałach prosimy, aby na spowiedź oczekiwać w ławkach. W celu ograniczenia liczby wiernych oczekujących na spowiedź, wprowadzamy w dni powszednie dyżur w konfesjonale od godz. 15:00 do godz. 19:00, z zachowaniem zasady, że w kościele nie może znajdować się więcej niż 50 osób.

  7. Sakramentu chorych udzielamy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

  8. W łączności duchowej z Kościołem w Polsce zachęcamy, aby codziennie o godz. 20:30 odmawiać w domach różaniec w intencji ustania epidemii, zdrowia dla chorych i potrzebnych łask dla lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zaangażowanych w walkę z zagrożeniem.

W imię chrześcijańskiej miłości prosimy wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Sympatyków o podporządkowanie się tym decyzjom. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, którzy nie mają dostępu do Internetu. Zachęcamy do objęcia troską przewlekle chorych i seniorów, którzy szczególnie są narażeni na koronawirusa.

Wszystkich polecamy wstawiennictwu św. Sebastiana, św. Szymona z Lipnicy oraz naszego przemożnego patrona św. Filipa Neri.

księża filipini z Tarnowa