400!,  Aktualności

We Francji powstała nowa Kongregacja Oratorium

 

W roku Jubileuszu 400-lecia kanonizacji św. Filipa Neri, Prokurator Generalny o. Michele Nicolis COr z wielką radością ogłasza, że Ojciec Święty Franciszek dekretem z dnia 14 września 2022 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, erygował nową Kongregację Oratorium w Lorient w Bretanii.

Oratorium w Lorient, czwarte we Francji, rozpoczęło swoją drogę w 2017 roku w mieście Pontivì, a następnie przeniosło się do Lorient, również w diecezji Vannes. Apostolstwo nowej Kongregacji to posługa w kościele i parafii Matki Bożej Zwycięskiej w zabytkowym centrum miasta oraz kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, apostolstwo młodzieży w mieście i diecezji oraz nauczanie w Diecezjalnym Studium Teologicznym.

Członkowie Oratorium w Lorient, w chwili jego fundacji, to: o. Jean Francois Audrain (moderator), o. Olivier Lorne, o. Antoine De Roeck i diakon Jean Hugues Petit.

Módlmy się do Pana, za wstawiennictwem św. Filipa Neri, za Ojca Świętego Franciszka, za Konfederację Oratorium św. Filipa Neri i za nową Kongregację w Lorient.

 

 

 

 

na podstawie: