Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

We wtorek na Synaju było tak…

Onieśmieliło nas to wyznanie i ucieszyło zarazem! Tyle dobrych słów i łacina, i radość, i kołnierzyki… przemiło! Dziękujemy!

Rok 1551 łatwo zapamiętać – to data święceń św. Filipa – rzeczywiście wtedy jego działalność jeszcze się poszerzyła, choć sporo już zrobił jako świecki człowiek. Rok 1558 przyjmujemy za datę „powstania” Oratorium, zaś 1575 za datę powstania Kongregacji.

Ale te szczegóły z pewnością nie są najważniejsze i myślę, że św. Filip zaśmiewa się teraz do łez i woła: „Amico, lascia stare!”