Aktualności

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

 

założyciela i pierwszego przełożonego
Kongregacji Oratorium w Thonon

 
Krótka modlitwa do św. Franciszka Salezego

Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym,
że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie;
wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie,
służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali.
Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć.
Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach,
abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali.
Apostole zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą,
łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą,
bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót;
Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej;
upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie,
zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: www.misyjne.pl

 

więcej o św. Franciszku Salezym ↓ZOBACZ