Aktualności,  ON-LINE

Wtedy kardynałowie i biskup, dziś Święty i Słudzy Boży, koronowali Obraz Świętej RodzinyTak wydarzenia z 18 sierpnia 1968 roku opisał ks. Janusz Drewniak COr z Kongregacji Studziańskiej:

„Główna Uroczystość Koronacyjna rozpoczęła się o godz. 11.00. Ponad 200 tysięczna rzesza wiernych wraz z kapłanami, duszpasterzami, których około 500 przybyło na tę uroczystość, witało dostojnych przedstawicieli Episkopatu Polski pod przewodnictwem Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i Kard. Karola Wojtyły Metropolity Krakowskiego. Po krótkiej adoracji w świątyni uformował się procesyjny orszak do ołtarza koronacyjnego. Przy dźwiękach orkiestry z Toszka i śpiewu wiernych, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi kroczyli do ołtarza, na którym odbywała się Uroczystość Koronacyjna. Wciąż jeszcze żywe w pamięci są entuzjastyczne, potężne śpiewy, różnobarwne stroje regionalne, a także purpury i fiolety, habity i sutanny, oryginalne kornety sióstr zakonnych, odświętny strój przedstawicieli senatów katolickich uczelni, rozmaitość sztandarów, chorągwi, feretronów wśród wyszukanych rekwizytów, emblematów procesyjnej parady tworzyło niezapomnianą atmosferę pełną dostojeństwa, radości, opromienioną blaskiem słońca. Kiedy dostojnicy Kościoła wstępowali na podium ołtarza zabrzmiały instrumenty a zjednoczone chóry z Radomia, Opoczna, Studzianny odśpiewały potężne „Tu es Petrus”. Przedstawiciele parafii Studzińskiej: ojców, matek, dzieci, młodzieży witali dostojnych gości; w imieniu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri słowo powitania wypowiedział Ks. Olgierd Kokociński z Tarnowa, na samym końcu witał zgromadzonych gości i wszystkich pielgrzymów Pasterz Kościoła Sandomierskiego Biskup Piotr Gołębiowski. Witał wszystkich z namaszczeniem i widocznym wzruszeniem, odczytał także telegram Ojca Świętego Pawła VI skierowany do wszystkich uczestników Koronacyjnej Uroczystości w Studziannie. Nastąpił kulminacyjny punkt Uroczystości – Koronacja Cudownego Obrazu. Intradę koronacyjną na tę uroczystość skomponował prof. Stefan Wrocławski z Radomia, a słowa ułożył studziański duszpasterz Ks. Władysław Nater COr. Gdy umilkły instrumenty i chóry, do Cudownego Obrazu Matki Świętorodzinnej zbliżył się Kardynał Stefan Wyszyński, Kardynał Karol Wojtyła i Biskup Piotr Gołębiowski. Ksiądz Prymas poświęcił korony na głowę Dzieciątka i Matki Najświętszej oraz tzw. „klementynkę” na głowę św. Józefa. Przy dźwiękach fanfar z wielkim majestatem i namaszczeniem Ks. Kard. Prymas nałożył korony na głowę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus oraz „klementynkę” na głowę św. Józefa. Ten gest powtórzyli współkoronatorzy po czym Ks. Kard Wojtyła wypowiedział nakładając koronę na głowę Bożego Dzieciątka te słowa: „Jak przez ręce nasze jesteś koronowany na ziemi, tak od Ciebie zasłużyliśmy otrzymać korony czci i chwały w niebie”. Kołpak na głowę św. Józefa nałożył Ks. Bp Piotr Gołębiowski i przy śpiewie tradycyjnej pieśni Studzińskiej: „Witaj Studziańska, Matko Jedyna” zgromadzeni pielgrzymi, dostojni goście wpatrywali się w Cudowny Obraz Bożej Matki Studziańskiej. Po dokonaniu aktu Koronacji Kustosze Studzińskiego Sanktuarium Księża Filipini wobec przedstawicieli Episkopatu Polski i zgromadzonych tłumów, pielgrzymów złożyli uroczyste przyrzeczenie wiernego strzeżenia powierzonego przez Opatrzność Bożą skarbu jakim jest Cudowny Obraz. Wspólne gromkie odśpiewanie „Te Deum Laudamus” – „Ciebie Boga wysławiamy” skierowane zostało ku Bogu. Uroczystą Msze św. kontynuował dostojny Celebrans Kard. Karol Wojtyła a kazanie wygłosił Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Zatytułował to kazanie: „W pielgrzymim hołdzie Najświętszej Rodzinie”. Główne tematy poruszane w czasie kazania to: rodzina i Kościół na straży istnienia Narodu; niebezpieczeństwa grożące rodzinie polskiej; w obronie nienarodzonych; nadzieje na przyszłość. Po uroczystej sumie pontyfikalnej ks. bp Piotr Gołębiowski Pasterz diecezji oddał w opiekę Matce Bożej Świętorodzinnej wszystkie rodziny diecezji i całej okolicy. Na zakończenie wspólną modlitwą „Boże coś Polskę” zgromadzony wielotysięczny tłum polecał Bożej opiece umiłowaną Ojczyznę. W godzinach popołudniowych przy ołtarzu koronacyjnym odbyło się szczególne nabożeństwo paraliturgiczne: „Hołd składamy Świętej Rodzinie” w wykonaniu grup z parafii koneckiej, radomskiej, nowomiejskiej, opoczyńskiej i studziańskiej. Ostatnią w tym dniu uroczystą Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił przełożony polskiej rodziny filipińskiej Ks. Olgierd Kokociński COr. Zakończył się ten wielki dzień na stałe wpisany w historię Sanktuarium i Filipinów Studzińskich, a nade wszystko w serca ludu, tak licznie zgromadzonego na Świętym Miejscu w Studziannie.”

KSIĘŻA BISKUPI UCZESTNICZĄCY W UROCZYSTOŚCI KORONACYJNEJ:

 1. Ks. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński
 2. Ks. Kard. Karol Wojtyła – Kraków
 3. Ks. Abp Antoni Baraniak – Poznań
 4. Ks. Bp Jerzy Ablewicz – Tarnów
 5. Ks. Bp Bogdan Sikorski – Płock
 6. Ks. Bp Jan Mazur – Lublin
 7. Ks. Bp Antoni Pawłowski – Włocławek
 8. Ks. Bp Jan Zaręba – Włocławek
 9. Ks. Bp Franciszek Jop – Opole
 10. Ks. Bp Ignacy Tokarczuk – Przemyśl
 11. Ks. Bp Jan Fądaliński – Łódź
 12. Ks. Bp Zygfryd Kowalski – Pelplin
 13. Ks. Bp Józef Kurpas – Katowice
 14. Ks. Bp Aleksander Mościcki – Łomża
 15. Ks. Bp Wacław Skoromucha – Siedlce
 16. Ks. Bp Jan Obłąk – Olsztyn
 17. Ks. Bp Walenty Wójcik – Sandomierz
 18. Ks. Bp Piotr Gołębiowski – Gospodarz Miejsca

 za: ks. Janusz Drewniak COr, 40 lecie koronacji Matki Bożej Świętorodzinnej, Oratoriana 60 (2008), s. 35-44; wyróżnienia tekstu filipini.eu