400!,  Aktualności

Zaledwie po 4 latach…

 

 

Nikt w Polsce nie dotrzymał słowa odnośnie obiecanych darów na funkcjonowanie kolegium. Przeto trzeba było uczniów rozproszyć.*
Zawsze brakowało na to wystarczających środków i frekwencja uczniów również nie była taka, jakiej się spodziewano. Także ta sprawa dowodzi, że chociaż deklarowanym celem Kongregacji zawsze pozostaje Oratorium, otwierała się ona, czy to z powodu zmienionych okoliczności, czy też z czyjejś osobistej inicjatywy, także na nowe działalności, nie zawsze, trzeba to powiedzieć, dobrze widziane przez Ojca.**

 

*Jacques Bombardier, Święty Filip, prorok radości; tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr
**Antonio Cistellini, Święty Filip Neri. Krótka historia wielkiego życia; tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr