Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2021

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2021 na: Wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie: Instalacja ekologicznego źródła energii – fotowoltaika oraz instalacja monitoringu w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”
Zapytanie zostało upublicznione w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod linkiem:
Link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67085