Aktualności

Ziemia Święta – Betania

 
 
Dzisiejsza Betania zwana popularnie „Łazarzowo” znajduje się na terytorium Autonomii Palestyńskiej (Zachodni Brzeg) i jest zamieszkana przez Palestyńczyków, wśród których są chrześcijanie i muzułmanie. To tu Jezus przebywał wielokrotnie odpoczywając pośród przyjaciół po trudnych spotkaniach ze zwierzchnikami judaizmu w świątyni. I tu dokonał cudu, którym przypieczętował wyrok na własne życie.
W Ewangeliach miejscowość ta zasłynęła dzięki rodzeństwu: Marty, Marii i Łazarzowi zaprzyjaźnionemu z Jezusem oraz ze spotkania Chrystusa z Szymonem Trędowatym w szabat przed męką. Tu też miała miejsce scena namaszczenia.
Współczesna świątynia to kwadrat centralny, przykryty kopułą, odpowiadający szerokością nawie środkowej kościoła z VI w., natomiast prostokątne absydy, nadające świątyni plan krzyża, zajmują miejsce dawnej absydy i naw bocznych. Fasada główna i boczne mają linie ciężkie i surowe. Kościół więc ma kształt rzymskiego grobowca, na pamiątkę grobu Łazarza, z którego wyszedł wskrzeszony przez Chrystusa.
Kościół jest bez okien, jedynie umieszczone w kopule latarnie dają nikłe światło, co symbolizuje prawdę o świetle pochodzącym od Boga. To Jezus jest światłością świata i rozjaśnia mroki śmierci. 
Symbol zmartwychwstania wyraża krzyż, znajdujący się na ścianie za głównym ołtarzem na tle promienistego słońca. W głównym ołtarzu obok znajduje się obraz przestawiający nauczającego Jezusa, otoczonego przez uczniów. Przed Nim stoi Marta wypowiadająca słowa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”, pod nim zaś napis: „Rzekł do niej Jezus Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem”.
Betania, Dom Marty, Marii i Łazarza oraz grób tego ostatniego. Można to miejsce nazwać domem przyjaźni. Jezus przychodził tu często i ostatnie chwile przed męką spędził u swoich przyjaciół w Betani. Prawdopodobnie czuł się tutaj jak w domu, jak u siebie. Miał z nimi bardzo bliskie relacje. Była to przyjaźń, która wskrzesiła Łazarza, przyjaźń, która nie kalkuluje i nie liczy co mi się bardziej opłaca, Przyjaźń to jedna z najgłębszych potrzeb człowieka, przyjaźń która daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala być sobą, ocala, wskrzesza, nie patrzy na poniesione koszty… o taką przyjaźń modliliśmy się w Betanii. 
Na przykładzie Marty i Marii z Betanii należy zastanowić się jakie są najważniejsze priorytety w naszym życiu oraz jak dokonywać właściwych wyborów.
„KIM TAK NAPRAWDĘ ON DLA MNIE JEST” – powiedział nasz Przewodnik ks. Łabuda. I z tym pytaniem zostałam, nie tylko w Betanii.
 
Maria Kras


 

 

 

zobacz więcej↓