Aktualności

Zmarł ks. Leon Praczyk – filipin ze Świętej Góry

 

 

 

 

ks. Leon Praczyk COr
10.01.1946 – 7.05.2024

R. I. P.

 

z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu
zmarł w wieku 79 lat i w 53 roku kapłaństwa

 

Ks. Leon Praczyk urodził się 10 stycznia 1946 roku w Goli na terenie parafii Stary Gostyń, gdzie przyjął wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Rodzicami byli Antoni i Zofia z domu Wojciechowska, którzy wychowali swego syna w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz patriotyczne.

Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnej Goli. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w gostyńskim Liceum Ogólnokształcącym w latach 1961-1965, gdzie pilnie zdobywał wiedzę ogólną w różnych dziedzinach. Egzamin maturalny zdał w roku 1965.

Kiedy zrodziła się w nim myśl o powołaniu kapłańskim, którym obdarzył go Bóg, skierował swoje kroki na Świętą Górę, do klasztoru księży filipinów. Złożył tam na ręce ks. Józefa Jury COr ówczesnego superiora klasztoru, swoje podanie o przyjęcie do Kongregacji Oratorium. Podanie zostało pomyśle rozpatrzone dnia 28 czerwca 1965 roku. Wtedy to nastoletni jeszcze Leon Praczyk rozpoczął miesięczny postulat, a następnie roczny nowicjat jednocześnie rozpoczynając studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie wówczas studiowali także klerycy filipińscy z całej Polski.

Lata seminaryjne spędzał w znacznej mierze w Tarnowie mieszkając w tamtejszym klasztorze księży filipinów, wracając tylko do Gostynia na święta i wakacje. Przyjmował w Tarnowie poszczególne posługi przygotowujące do kapłaństwa, w tym subdiakonat 28 lutego 1971 roku, następnie diakonat 28 marca 1971 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze Tarnowskiej dnia 30 maja 1971 roku z rąk biskupa tarnowskiego abp Jerzego Ablewicza. Jako motto swojej posługi kapłańskiej, zapisane na obrazku prymicyjnym, wybrał słowa wyjęte z psalmu 22: Pan mój Wódz i Pasterz mój, o jak szczęśliwy mój los.

Po powrocie do Gostynia, od 18 czerwca 1971 r. zostały mu powierzone obowiązki prefekta ministrantów i młodzieży oraz kronikarza i redaktora czasopisma sanktuaryjnego Świętogórska Róża Duchowna. W roku 1973 został wybrany deputatem kongregacji. Na kolejnych wyborach klasztornych powierzono mu urząd ministra do spraw ogrodniczo-rolniczych, który piastował od 30 czerwca 1976 roku do 1982.

Dalsze lata kapłańskiej posługi ks. Leona bardzo mocno związały się z pracą rekolekcyjną. Z niezwykłym oddaniem poświęcił się głoszeniu słowa Bożego, co było odpowiedzią na polecenie samego Pana Jezusa, który skierował wezwanie do swoich uczniów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (Mr 28, 19) Na szklakach rekolekcyjnych znalazły się liczne parafie na terenie nie tylko poznańskiej archidiecezji, lecz całej Polski. Setki wygłoszonych konferencji, nauk i kazań, zawsze precyzyjnie przygotowanych, przemedytowanych i okraszonych piękną polszczyzną spowodowały, że ludzie bardzo lubili słuchać kazań ks. Leona.

Do dzisiaj ciągle daje się słyszeć opinie mieszkańców Gostynia i okolic, że ks. Leona można by słuchać całymi godzinami. Niestety z biegiem lat, a także słabszym zdrowiem, ksiądz Praczyk zrezygnował z pracy rekolekcyjno-misjonarskiej.

W 2021 r. obchodził 50 lat kapłaństwa. Zmarł 7 maja 2024 roku w wieku 79 lat i w 53 roku kapłaństwa w Gostyniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 maja 2024 roku w bazylice na Świętej Górze w Gostyniu:

11.30 — różaniec w intencji zmarłego
12.00 — Msza święta a po niej złożenie ciała w podziemiach bazyliki świętogórskiej.
In Christo vivat et in pace requiescat!