Aktualności,  Liturgia,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Zwykłe rzeczy – niezwykła przestrzeń: w maju o litaniiLitania Loretańska – wiadomo, że do Matki Bożej. Skąd jednak wzięła się nazwa i skąd pochodzi sama litania? Litanii do Matki Bożej w historii Kościoła znamy wiele, zaś najpopularniejsza z nich, której używamy do dnia dzisiejszego, zwie się Litanią loretańską. Nazwa wywodzi się od miasteczka Loretto w którym znajduje się Sanktuarium Matki Bożej. W tym sanktuarium używana była wersja litanii, którą znamy do dziś dzięki Papieżowi Sykstusowi V, który w 1587 r. zatwierdził tę modlitwę litanijną dla całego Kościoła. Pierwotna wersja Litanii loretańskiej posiadała więcej wezwań niż ta, którą modlimy się w naszych czasach. Wszystkie tytuły-wezwania Matki Bożej ukazują nam Ją obecną w historii zbawienia.

Zauważmy, że Litania Loretańska ma pewną strukturę. Możemy wydzielić w niej 3 wątki. Pierwszy rozpoczynający się od „Święta Maryjo”, drugi rozpoczynający się od „Zwierciadło Sprawiedliwości” i kończący na „Wspomożenie wiernych” oraz trzeci rozpoczynający się od „Królowo Aniołów”. Jakie jest znaczenie takiej budowy? Pierwszy blok możemy nazwać dogmatycznym. Wezwania do Matki Bożej, które w niej występują wynikają z dogmatów o Bożym macierzyństwie Maryi oraz o Niepokalanym Poczęciu. Maryja jawi się nam tutaj jako Najczystsza Matka Boga, wybrana przez Niego do realizacji zbawczych planów. Drugi blok wezwań, to wezwania do Maryi, która jest obecna w życiu Kościoła. Ta, która jest naszym wspomożeniem, która jest naszą pomocą w trudnościach. Wezwania w tym bloku pokazują nam piękno i cnoty Matki Zbawiciela. Ostatni blok wezwań rozpoczynający się od Królowo Aniołów obrazuje nam Matkę Bożą Wniebowziętą, obecną w całej historii zbawienia. Przyzywamy tu naszej Matki uwielbionej, królowej wszystkich zbawionych i wszystkich zmagających się z ziemskimi słabościami.

Co ciekawe w różnych regionach świata, Litania Loretańska wygląda różnie. Czasem są w niej dodatkowe wezwania. Przykładem jest Polska, gdzie od 1656 r. mieliśmy wezwanie Królowo Korony Polskiej oficjalnie zatwierdzone 12 X 1922 r. a po II wojnie światowej zmienione na Królowo Polski. Ostatnie zmiany w Litanii Loretańskiej zostały dokonane: przez św. Jana Pawła II – dołożył on wezwanie Królowo Rodzin 31 XII 1995 r.; wprowadzenie tytułu Matko miłosierdzia dla Polski 8 XI 2014 r. W naszym Oratorium, po zatwierdzeniu formularza Mszy Świętej o Maryi Matce Oratorium możemy używać tego wezwania.