Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Życzenia Świąteczne

Paolo Veronese, Adorazione dei Magi, Vicenza (IT)

 

Drodzy,
doczekaliśmy na wielką uroczystość Bożego Narodzenia.


Wielu mówi nam o innych świętach, bardziej powściągliwych, mniej świątecznych. To prawda, jeśli weźmiemy pod uwagę, że niektórych chwil wspólnych nie będzie można przeżyć tak, jak byliśmy przyzwyczajeni, że niektórych bliskich już nie ma z nami, że inni są w szpitalach lub są zmuszeni do samotnej kwarantanny. Ale niezwykłe wydarzenie Wcielenia odnawia się także w tym roku: Bóg rodzi się jako dziecko w sercu każdego z nas! W tym sensie Boże Narodzenie jest jak w każdym innym roku i może pomóc nam być bardziej autentycznymi, czystymi, oderwanymi od świata i bardziej zwróconymi umysłami, sercem i całą naszą istotą TYLKO KU NIEMU! Niech zatem Narodzenie Pana będzie ponownie świętem światła, radości, pokoju i nadziei odnowionej w Nim na dziś i na przyszłości, którą On dla nas przygotowuje!

Obraz Paolo Caliari, znanego jako Veronese, przedstawia scenę Narodzenia z adoracją Magów, pośród tego, co może wydawać się ruiną, a raczej tym, co jest miejscem budowy, miejscem, gdzie powstaje coś nowego, miejscem, gdzie powstaje dom.

Niech nasze serca będą „domem w budowie”, miejscem, gdzie możemy „odbudować siebie w Chrystusie” i dzięki Chrystusowi. Gdzie nasze człowieczeństwo, dzięki Niemu i spotkaniu z Nim, może być odbudowane na nowo. A będzie to możliwe dzięki odnowieniu naszej relacji z BOGIEM-Z-NAMI, a także dzięki nowym relacjom z braćmi, których spotykamy i będziemy spotykać codziennie. Niech jutro będzie bogate w zaufanie i nadzieję, uważne na ludzką materialną i duchową biedę, która czeka na nas, spragniona odnowy i odbudowy w Chrystusie.

Wesołych Świąt Narodzenia Pana Jezusa dla wszystkich współbraci Oratorianów, dla wspólnot w formacji, dla projektów nowych fundacji i dla wszystkich przyjaciół Oratorium!

 

W naszym Panu i św. Filipie Neri

o. Michele Nicolis COr
Prokurator Generalny Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri

 

za: