Zapytania ofertowe MobilEduPark

Aby zapoznać się z poszczególnymi zapytaniami, prosimy przejść do kolejnych artykułów.

 • MobilEduParkLogo
  Zapytania ofertowe MobilEduPark

  Zapytanie ofertowe nr 2

  Tarnów, 05.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU W związku z realizacją projektu nr RPMP.09.02.01-12-0351/17 „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasada…

 • MobilEduParkLogo
  Zapytania ofertowe MobilEduPark

  Zapytanie ofertowe nr 1

  Tarnów, 05.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU W związku z realizacją projektu nr RPMP.09.02.01-12-0351/17 „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasada…