20190610_003508
Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 003

13 VI, Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

Kapłaństwo bierze swój początek od Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To przez kapłanów Bóg uobecnia się i działa pośród nas. Ze względu na to, że kapłaństwo jest wielkim darem Bożym, powinno być szczególnie szanowane. Wszyscy ochrzczeni mamy udział w kapłaństwie powszechnym i jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół, dlatego powinniśmy troszczyć się i wspomagać kapłanów modlitwą.

Czy jesteśmy wdzięczni za dar kapłaństwa?

Czy mamy świadomość jak wielka odpowiedzialność spoczywa na każdym kapłanie?

Bernadetta — pediatra, siostra kapłana, parafianka, należy do Oratorium Dorosłych


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – będą świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.