Beata
Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 006

23.06 — 12 Niedziela Zwykła 

Beata Kołpa — plastyk, żona, należy do Grupy Biblijnej Sychar i Oratorium Dorosłych

Jezus pyta mnie dzisiaj, teraz: „Kim Ja jestem dla ciebie?” Pyta, więc ważne jest dla Niego to, co ja odpowiem. On zna moje serce, nie musi się pytać, przenika mnie, wie wszystko. A jednak pyta. To bardziej ja potrzebuję usłyszeć to pytanie; głośno, świadomie na nie Panu odpowiedzieć, bo moja odpowiedź decyduje o moim życiu. Kim dla mnie jest Jezus? Odpowiadam za Piotrem: Mesjaszem Bożym, Zbawicielem, nadzieją na życie. W Nim Bóg wypełnia Pismo, swoja obietnicę, jest wcielonym Słowem, żywym, działającym. Jest Tarczą i Mocą, zapewnia mi ochronę, umacnia. Jest Światłem, ukazuje drogę, oświetla moje ciemności. Jest Synem Bożym, a ja dzięki niemu jestem dzieckiem Boga, jest „starszym” Bratem, Przyjacielem, towarzyszy i pomaga mi w drodze do Ojca (Ps 63, 8). Jest Królem, uznaję, że to On prowadzi taką drogą, która jest dla mnie najlepsza. Słyszę od Pana: „stań za Mną”, „chodź za Mną. Wymaga to zaufania, by nie narzucać Bogu swojej woli, dyktować warunków, upierać się, że ja wiem lepiej. Wymaga pokory i wytrwałości by ciągle na nowo brać swój krzyż codzienności. Być zawsze z Jezusem, dawać się zaskakiwać, przyjmować to, co chce mi dać.

Jezus jest Panem, jest Emmanuelem, Bogiem z nami, jest bliski, jest Umiłowanym, pragnieniem mojego serca, jest MOIM Bogiem.

„Ty jesteś Panem moim: nie ma dla mnie dobra poza Tobą” (Ps 16, 2)


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – będą świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.