20190622_062455
Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 010

7.07 — XIV Niedziela Zwykła

Pokój Królestwa Bożego Łk 10,1-9 

Barbara Jedrzejowska — z Oratorium Dorosłych; znawca kuchni, zwłaszcza: śródziemnomorskiej i amerykańskiej. 

Pokój polegający na życiu w wolności od grzechu, w zjednoczeniu z Bogiem – jedyne prawdziwe i pełne spełnienie wszystkich potrzeb człowieka. 
Nie jest to pokój świata — będący często jedynie chwilową ulgą od doczesnego pragnienia lub stresu — gdyż jest  to Pokój Jezusowy. 
Uwielbienie Jezusa jest tym, co ten pokój umożliwia. 
Takiego daru nie można zatrzymać dla siebie. Musi być doświadczany przez wszystkich i dawany wszystkim, którzy są w stanie go przyjąć. 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.