sychar
Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 011

14.07 — XV Niedziela Zwykła 

Celem naszego życia jest NIEBO. 
„Idziemy do Boga nie drogą, lecz MIŁOŚCIĄ” (św. Augustyn). 
„Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie” (św. Karol de Lellis). 
Oby w moim życiu nigdy nie zabrakło WINA MIŁOŚCI i OLIWY MIŁOSIERDZIA. 
Oby i moje ręce były „zniszczone przez miłosierdzie”. 
Miłość to dawanie i służba. 
’Miłości nie można kupić, ani sprzedać. Można ją tylko ofiarować.” (Paulo  Coehlo). 
Miłość żyje czynem. 
Mogę wypełniać uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. 
Okazywanie miłości i miłosierdzia daje radość i szczęście. 
Człowiek miłosierny to człowiek szczęśliwy. 
Zgadzam się w twierdzeniem Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych,  
którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”. 
Myślę, że tyle jesteśmy warci, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca,  bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. 
Kto jest moim bliźnim? 
„Bliźni to nie ten, którego lubię, to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku” (św. Edyta Stein). 
Modlę się: Boże, Ty znasz moje serce, daj abym na każdego człowieka u miała patrzeć z miłością. 
„Jak trudno jest miłować, ale jak warto jest miłować” (kardynał Stefan Wyszyński).  

Autor: Beata — wykształcenie prawnicze, należy do Grupy Biblijnej Sychar  


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.