Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 019

25.08.2019 — XXI Niedziela zwykła

Łk 13,22–30

Grzegorz Jagiencarz
– uczeń III Liceum w Tarnowie,
związany z Liturgiczną Służbą Ołtarza
i Oratorium Młodych;
emerytowany animator przygotowujący młodzież do bierzmowania.

Dzisiejsza Ewangelia, gdy się w nią nie wgłębimy, może wydawać się dość pesymistyczna. Przecież ten sam Jezus, który mówił o ogromnej liczbie mieszkań w królestwie Jego Ojca, teraz mówi nam, że wejść tam nie będzie łatwo. Co więcej, nieudana próba skończy się wieczną kaźnią. Sądzę jednak, że kluczowymi częściami tekstu, na których powinien się skupić każdy katolik jest pierwsze oraz przedostanie zdanie. W początkowej części tekstu Jezus zostaje nam ukazany jako „przemierzający miasta i wsie”, natomiast w ostatniej, On sam mówi o tych, którzy przyjdą do Niego z każdego geograficznego kierunku. To jest właśnie znak dla nas, że to Jezus sam przychodzi do nas, to On przemierza – nawet i dziś – miasta i wsie, potrzebuje tylko naszej chęci, naszego działania, wtedy to dołączymy do ogromnej grupy zbawionych przychodzących do Jezusa, w naszym przypadku z północno – wschodniej części naszej planety. 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.