Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 021

08.09.2019 — Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Mt 1,1-16.18-23

Karolina Widlak

członek zarządu tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego;
na co dzień pracuje
w administracji samorządowej

W dniu dzisiejszym Kościół zaprasza nas abyśmy rozważali dość nietypowe słowo z Ewangelii św. Mateusza, a mianowicie rodowód Jezusa i opis Jego Narodzenia. Kiedy pochylamy się nad tekstem, gubimy się w ilości imion ze Starego Testamentu; ale na końcu wyłania się perła: Jezus Chrystus, który się narodził z Maryi Dziewicy – jest zrodzony, a nie stworzony. Jest to dobra nowina, że Jezus może narodzić się w każdym z nas. Najpierw Pan Bóg stworzył Maryję, a Ona stała się naczyniem dla Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstępuje na Maryję, to z Niej rodzi się Chrystus, przychodzi na świat Zbawiciel. Niech dzisiejszy dzień, kiedy w Kościele przeżywamy uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, będzie dla nas ogromną radością, okazją do oddania czci i chwały Matce Bożej, która chce przyjść do naszych serc. W Ewangelii słyszymy również te słowa o Józefie: „Józefie synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi”; myślę, że odnoszą się one także się do nas, abyśmy świadomie i dobrowolnie zaprosili Maryję do swojego życia.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.