Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 022

14 IX 2019 – Uroczystość Odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego

J 3,13-17

Teresa i Zbyszek Jankowscy,
z tarnowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Dzisiejsza krótka Ewangelia obejmuje całą historię zbawienia: „albowiem tak Bóg umiłował świat…” Nawiązuje również do I czytania z Księgi Liczb, w którym krzyż z miedzianym wężem ratuje Izraelitów przed ukąszeniem jadowitych węży. Krzyż Chrystusa jest wybawieniem od śmierci wiecznej. Pamiętając jak wielka jest cena naszego odkupienia, każdy znak krzyża wykonujmy z szacunkiem, godnością i miłością do Zbawiciela.  Miejmy również na uwadze, że po Wielkim Piątku następuje poranek Wielkanocny. Jezus zwyciężył śmierć, grzech i szatana; dlatego głoszenie Zmartwychwstania jest pierwszym obowiązkiem katolika. 


*Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.