Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 023

15 IX 2019 – XXIV Niedziela Zwykła

Łk 15,1-32

 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Szaleńczą Miłość Boga do człowieka, jak również dwie postawy ludzi: słuchających celników i grzeszników oraz szemrzących faryzeuszy.

Jezus w przypowieściach o zagubionej owcy i zgubionej drachmie wskazuje pewien rodzaj szaleństwa. Szalonym zdaje się być pomysł zostawienia 99 owiec, aby szukać 1, która zaginęła; jak również szaleństwem jest robić imprezę przewyższającą wartość zagubionej drachmy. Po ludzku mówiąc: z czego tu się cieszyć. Ilu z nas machnęło by ręką i powiedziało: co tam jedna owca, mam jeszcze 99 lub co tam jedna drachma.

Jezus poprzez te przypowieści podprowadza nas do czegoś więcej – do Szaleńczej miłości Boga do człowieka, zawartej w przypowieści o synu marnotrawnym.

Słysząc dzisiejszą Ewangelię jaką postawę przyjmę: słuchającego celnika czy szemrzącego faryzeusza?


*Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.