Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 025

29.09.2019 — XXVI Niedziela zwykła

Łk 16,19-21

Beata Wideł
przewodnik górski;
opiekun Szkolnego Koła
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
nr 1 im. Jana Pawła II

Bóg pragnie byś żył! Dzisiaj otwieramy Ewangelię św. Łukasza i zatrzymujemy się na tragicznej historii bogatego człowieka. Jaką ponadczasową naukę ona zawiera? Czy należy odczytywać ją tylko jako wezwanie do dzielenia się z innymi swoimi dobrami? Proponuję spojrzeć na nią przez pryzmat znanego i coraz powszechniejszego obrazka, na który napotykamy każdego dnia na ulicy, w środkach komunikacji publicznej i na górskich szlakach niestety także. Jest na nim człowiek wpatrzony w ekran smartfona, ze słuchawkami na uszach. Siedzący, stojący lub przemieszczający się. Częściowo lub całkowicie odcięty od tego, co się wokół niego dzieje, pogrążony we własnym świecie obrazów i dźwięków. To ktoś, kto raczej nie zobaczy i nie usłyszy potrzebującego. Nie zobaczy i nie usłyszy także zbliżającego się niebezpieczeństwa w postaci np. nadjeżdżającego z dużą szybkością samochodu. To człowiek, który w pewnych sytuacjach jest zagrożeniem sam dla siebie, chociaż myśli, że nad wszystkim panuje i wszystko ma pod kontrolą. Ewangeliczny bogacz nie posiadał smartfona, ani słuchawek, ale dopuścił do tego, by jego wzrok i słuch były podporządkowane dobrom doczesnym. Dlatego też nie widział i nie słyszał, bądź też nie chciał widzieć, ani usłyszeć leżącego przed bramą swojego domu pokrytego wrzodami żebraka.

Ewangeliczne teksty pomagają nam spojrzeć na życie z perspektywy wieczności. Przypowieść o bogaczu zachęca nas do uważnego przyglądania się pragnieniom swojego serca, przestrzega przed zaślepieniem, ale także wzywa do działania i wprowadzania koniecznych zmian. Otwórz się więc na Słowo Boże, wsłuchaj się w nie i żyj!

 

 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.