Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 036

1.12.2019 – I Niedziela Adwentu

Mt 24,37-44

Marta Zawadzka
wielki przyjaciel parafii,
długoletni pedagog i nauczyciel młodzieży,
od zawsze związana z chórem Paradiso

 

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Jezusa.

Sensem życia każdego chrześcijanina jest spotkanie z Chrystusem i oczekiwanie na życie wieczne w niebie.

W naszej zabieganej ludzkiej codzienności, troski o doczesne sprawy, zapominamy jakim darem jest oczekiwanie. Współczesny świat nie zmienił się bardzo od czasów Noego. Nie umiemy koncentrować się na sprawach ducha, ani nie dostrzegamy w naszym życiu znaków Boga. Pozwalamy sobie na bylejakość, egoizm i egocentryzm. Brakuje modlitwy, pokory, wyciszenia i wsłuchania się w głos Pana. I jak za czasów Noego możemy zupełnie nie zauważyć kiedy zaleje nas potop zła i grzechu, i utoniemy w nim. Bo każdy myśli, że zawsze będzie jakieś jutro…

Dlatego Pan Jezus woła do nas z kart Ewangelii: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 

Czuwajcie modlitewnie, czuwajcie duchem, czuwajcie z nadzieją i miłością. Sięgajcie po głębokie wartości, układając je w swoim sercu jak największe skarby. Czuwać oznacza w sposób mądry i odpowiedzialny podejmować nasze obowiązki, zadania, trud codzienności, z wiarą, że w tym wszystkim jest Bóg i On nas prowadzi.

Bądźmy wytrwali w naszym własnym Adwencie, aby Jezus, który przyjdzie niespodziewanie, nie zaskoczył nas nieprzygotowanych, ale trwających na modlitwie. Abyśmy mogli śmiało zawołać: Przyjdź Panie przyjdź, Marana tha.

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.