Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 037

8.12.2019 – II Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Łk 1,26-38

Ewangelia wg Świętego Łukasz, to jedna z najpiękniejszych Ewangelii. W słowach, które czytamy kryje się Moc Najwyższego, a Jego blask opromienia  Maryję. Jest w niej spokój, cisza przetykana odgłosami kończącego się dnia, delikatna poświata zachodzącego słońca i zapowiedź Zmartwychwstania, jest Boży plan na zbawienie człowieka. I jest ONA. Dziewica, ale już poślubiona. Dziewczyna, ale już kobieta. Czy była gotowa do roli żony? Czy matka Jej, Anna, dobrze Ją przygotowała do tego zadania? Nawet jeśli tak, to czyż nie była pełna obaw i lęków, jak każda kobieta, która stoi na progu nowego życia?
I wtedy staje przed nią posłaniec Boga… Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Archanioł z nieba i zwyczajna – niezwyczajna Dziewczyna. Ile pytań w tej jednej chwili pojawiło się w głowie Maryi, ile lęku zagościło w sercu. I wtedy Bóg przez Gabriela powiedział: Nie bój się, Maryjo, Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Cóż działo się w sercu tej młodziutkiej dziewczyny. Jak bardzo musiała się przestraszyć odpowiedzialności składanej na Jej barki. Bóg ma dla niej Plan, który nie mieści się w ludzkich kategoriach pojęcia. Zadanie tak trudne, zadziwiające, tajemnicze. I Bóg czekał, czekał na Jej odpowiedź. Nie ma w zwiastowaniu pośpiechu, ani nacisku, nie ma przymusu, jest zapowiedź największego Misterium świata. Bóg Cię wybrał, a Ty będziesz Jego arcydziełem, naczyniem wypełnionym przez Ducha Świętego w Jego Boskiej nieskończonej miłości i wielbić Cię będą wszystkie narody… W tej świętej, cudownej chwili Maryja odpowiada Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zawierzenie bez granic, pokora i posłuszeństwo, przyjęcie Daru.  

Nigdy nie zgłębimy tajemnicy Zwiastowania. Możemy tylko jak Maryja zaufać Bogu w Jego niezgłębionym Miłosierdziu, Jego Opatrzności. Ile razy na stronach Ewangelii Bóg woła do nas nie bój się, nie lękaj się. Zaufajmy Bogu, tak jak przed 2 tysiącami lat zrobiła to zwyczajna – niezwyczajna Dziewczyna z Nazaretu.

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.