Federacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce

 

 

„Kongregacje Oratorium, zachowując zresztą wiernie pierwotną autonomię, mogą łączyć się także między sobą w Federacje partykularne. Przynależność do takiej Federacji jest całkowicie dobrowolna i wystąpienie z niej jest zawsze możliwe, z zachowaniem jednak podjętych już zobowiązań” /Statuty Generalne/

Na podstawie tego zapisu nasz dom należy do Federacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce. Każda Federacja posiada organa federalne, pozbawione jednak jakiejkolwiek jurysdykcji. Dzięki przynależności do Federacji, poszczególne Kongregacje prowadzą wspólne dzieła Apostolskie.

 


Mirosław Prasek COr
Prokurator Krajowy
Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce
Mateusz Kiwior COr 
Deputat dla Polski w Deputacji Permanentnej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri