Kardynałowie i biskupiWielowiekowa historia Oratorium została naznaczona świętością, nauką, apostolatem ludzi zasługujących na przypomnienie, których sława – w ramach rzeczywistości kościelnej i następujących po sobie wydarzeń – przekroczyła ścisłe granice, aby rozszerzyć się na wiele miejsc i dotrzeć do przyszłości.

Niniejsze opracowanie zajmuje się rozpatrywaniem historii członków Oratorium św. Filipa Neri, którzy zostali wyniesieni, w ciągu wieków, do godności biskupiej i kardynalskiej, podając o nich krótkie wiadomości biograficzne. Godność, która – należy to podkreślić – potrzebuje papieskiej dyspensy, zgodnie z Konstytucjami oratoryjnymi, które nie pozwalają swoim członkom przyjmować godności kościelnych. Oni zresztą często, na różne sposoby, starali się ich unikać. Znamienne i godne podziwu jest świadectwo kardynała Cezarego Baroniusza, jednego z pierwszych i najbardziej znakomitych uczniów św. Filipa Neri, który, umierając, zwierzył się ojcu Angelo Saluzzo: «Najzupełniej nic, żadna rzecz w tym życiu, nie sprawiła mi większego cierpienia i przykrości od kardynalstwa. Oznajmijcie to wszystkim, strzeżcie się zasadzek szatana: prawdziwym zaszczytem jest służenie Bogu z całą pokorą. Wstydzę się, że zostałem kardynałem, ja, który nie byłem godnym tego, aby być zwyczajnym kapłanem. Szukajcie Boga, szukajcie Boga!».

Oratorium Filipińskie dało Kościołowi dwunastu kardynałów, osiemdziesięciu siedmiu biskupów, jednego patriarchę, dwóch nuncjuszy, jednego legata papieskiego, czterech prefektów apostolskich Cejlonu, jednego prefekta konklawe oraz generalnego inkwizytora Królestwa Portugalii, którzy wzbudzali powszechny szacunek nie tylko przez świetlany przykład służby dla Stolicy Apostolskiej, ale szczególnie przez pokorę, pobożność i szeroką miłość duszpasterską, naśladując umiłowanego ojca Filipa Neri. Swoim świadectwem oni wciąż na nowo przedstawiali jego zawsze aktualne upomnienie: «Trzeba pragnąć wielkich rzeczy dla służenia Bogu i nie zadowalać się przeciętną dobrocią». (…)

 


K A R D Y N A Ł O W I E

Wiek XVI

Cesare Baronio, 1596
Francesco Maria Tarugi, 1596
Alfonso Visconti, 1599


Wiek XVII

Orazio Giustiniani, 1645
Leandro Colloredo, 1686
Pier Matteo Petrucci, 1686

Wiek XVIII

Luis Belluga y Moncada, 1719

Wiek XIX

Filippo Giudice Caracciolo, 1833
John Henry Newman, 1879 – święty 2019
Alfonso Capecelatro, 1885

Wiek XX

Sebstian Herrero y Espinosa de los Monteros, 1903
Giulio Bevilacqua, 1965

 


B I S K U P I

Wiek XVI

Cesare Costa, 1572
Giovanni Francesco Bordini, 1592

Wiek XVII

Giovanni Giovenale Ancina, 1602 – błogosławiony 1890
Troiano Bozzuto, 1608
Giovanni Tommaso Eustachio, 1612
Vincenzo Lanteri, 1616
Fabiano Giustiniani, 1616
Girolamo Binago, 1637
Gregorio Panzani, 1640
Alessandro Sperelli, 1642
Giovanni Battista Foppa, 1643
Luis Crespi de Borja, 1651
Giovanni Battista Ferruzzo, 1655
Cesare Cancellotti, 1658
Nicolau Monteiro, 1670
Andrea Bonito, 1677
Francesco Martinelli, 1680
Tiberio Muscetolla, 1680
Tommaso Guzzoni, 1681
Giovanni Battista De Pace, 1684
João Duarte Do Sacramento, 1685
Giuseppe Cei, 1695
Nikola Bijankovic, 1698
Francesco Girgenti, 1699

Wiek XVIII

Giacinto Dragonetti,1703
Giovanni Battista Conventati, 1714
Gaspare Fuster, 1714
Giovanni Tommaso Maria Marelli, 1716
Mondillo Orsini, 1724
Giovanni Battista Orsi, 1725
Giovanni Battista Ariberti, 1728
Fabio Colloredo, 1731
Domenico Valguarnera, 1732
Julio Francisco De Oliveira, 1741
Giuseppe Coppola, 1742
Giovanni Battista Baratta, 1748
Giovanni Francesco Mora, 1748
Cosmo Maculani, 1748
Antonio Lodovico Antinori, 1754
Paolo Maurizio Caissotti, 1762
Salvatore Vecchioni, 1778
José Maria De Melo, 1787
Francisco Gomes Do Avelar, 1789
Simone De Magistris, 1792
Enrico Minutolo Capece, 1792
Giovanni Battista Canaveri, 1797
Valério José Da Cruz, 1798

Wiek XIX

José De Azevedo Pegado, 1801
Florido Pierleoni, 1802
Simón López y Garcia, 1815
Francesco Felice Tiberi, 1818
João Mazzoni, 1818
Nicola Coppola, 1818
Ignazio Ranaldi, 1818
Francesco Colangelo, 1821
Pablo Garcia Abella, 1827
Leonardo Brandão de Sousa, 1832
Francisco Xavier, 1834
Vincenzo De Rosario, 1836
Pietro Naselli, 1838
Gaetano Antonio Mulsuce, 1843
Orazio Bettacchini, 1845
Giovanni Battista Naselli, 1851
Antonio Maria Sànchez Cid y Carascal, 1852
Francisco Orueta y Castrillón, 1855
Salvatore Bolognesi, 1871
Giovanni Acquaviva, 1871
Giulio Metti, 1872
Aniceto Ferrante, 1873
Edward Gilpin Bagshawe, 1874
Pedro José Carrascosa y Carrión, 1875
Félix Jourdan de la Passardière, 1884
Pietro De la Llosa, 1887
Carlo Mola, 1893

Wiek XX

Giovanno Battista  Arista, 1904 – Sługa Boży – 2007
Salvio Huix Miralpeix, biskup 1927 – błogosławiony – 2013
Otto Spülbeck, 1955
Carlo Manziana, 1964
Ernst Tewes, 1968

Wiek XXI

Antonio Ortega Franco**, 2004
Edoardo Aldo Cerrato**
, 2012
Robert Byrne**, 2014
Mario Alberto Avilés**, 2017

z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Puebla w Meksyku wywodzi się:
Eugenio Andrés Lira Rugarcía**, 2011Autor: Gontranno Tesserin COr, artykuł z Annales Oratorii, (2003), t. 2, s. 157-197; tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr, Oratoriana 52 (2005).


 * stan z roku 2003 (przyp. filipini.eu)
** dodane na podstawie późniejszych źródeł


kapelusz kardynalski J. H. Newmana COr / foto: newmancanonisation.com