Liturgia

„Melchizedek” i „melchizedek” czyli jak nieść i trzymać Pana Jezusa

W poprzedniej części pochylaliśmy się nad kustodią. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną część, która zwykle w kustodii jest i „trzyma” Świętą Hostię. Melchizedek. Taka niby nóżka, na której jest „półksiężyc”, w który wkłada się hostię. Ową nóżkę, wraz z hostią, wsuwa się w szyny znajdujące się w kustodii oraz w monstrancji. Dzięki nim wszystko jest stabilne. Melchizedek zwykle wykonany jest z pozłoconego metalu, rzadziej ze złota. Wyżej wspomniałem, że na nóżce znajduje się „półksiężyc”. Z tego powodu na melchizedek mawia się również „luna”, tzn. księżyc. A teraz przejdźmy do sensu i znaczenia tego przedmiotu liturgicznego.


W tytule słowo „melchizedek” pojawia się dwukrotnie, raz z małej i drugi raz z wielkiej litery. Dlaczego? Melchizedek to postać biblijna, król i kapłan, który wynosi chleb i wino na powitanie Abrama (Rdz 14, 18-20). Później w Liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka (Hbr 6, 20). Następnie do „Melchizedeka” przypisujemy określenie „nieść” zaś do „melchizedeka” – „trzymać”. Osoba i przedmiot.


Otóż Melchizedek jest tym, który niesie chleb i wino. W liturgii niesie on Chleb Eucharystyczny – Najświętsze Ciało Chrystusa. Stąd również jego kształt. Praktyczny, ale symboliczny! Oba ramiona „półksiężyca” symbolizują kapłańskie ręce wzniesione ku górze i trzymające Ciało Chrystusa. Dalsza interpretacja tego znaku może nas poprowadzić do Krzyża, gdzie Zbawiciel wyciąga ręce, by samego siebie ponieść Ojcu w ofierze. Tu dotknęliśmy również drugiego znaczenia, że melchizedek jest tym, co trzyma Ciało Pańskie. Dwa znaczenia, jeden cel.


Kolejny raz widzimy niezwykłą symbolikę w Liturgii Kościoła. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami tematów. O melchizedeku można by jeszcze pisać i przywoływać inne obrazy, lecz na chwilę obecną niech to krótkie spojrzenie nam wystarczy, byśmy mogli jeszcze wrócić za jakiś czas i odkryć coś nowego, pasjonującego.


kl. Patryk Żelichowski COr