Majówki z Kardynałem

 • Majówka z Kardynałem 31
  Nie jaśnieje dla samej siebie ani z samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego Odkupiciela, i Jego, a nie siebie, wysławia.
 • Majówka z Kardynałem 30
  Prawdziwi Jej słudzy są jeszcze prawdziwiej Jego sługami.
 • Majówka z Kardynałem 29
  Tytuł Wspomożenie Wiernych odnosi się właśnie do owych przysług, z których liturgia święta – wspominając je i wymieniając okoliczności, w jakich się dokonały – wylicza pięć, łącząc je w mniejszym lub większym stopniu z różańcem.
 • Majówka z Kardynałem 28
  …Jej Syn nie odrzuci żadnej Jej prośby…
 • Majówka z Kardynałem 27
  …jeśli chwała Maryi jest tak bardzo wielka, jakżeż Jego chwała, który jest Panem i Bogiem Maryi, mogłaby nie być jeszcze większa?
 • Majówka z Kardynałem 26
  Jest Królową kwiatów duchowych; przeto nazywa się Ją Różą, albowiem róża słusznie uważana jest za najpiękniejszy ze wszystkich kwiatów.
 • Majówka z Kardynałem 25
  Zasadniczą racją dla naszej wiary we wniebowzięcie Matki Bożej jest to, że Boski Jej Syn za bardzo Ją kochał, aby mógł pozwolić Jej ciału pozostać w grobie.
 • Majówka z Kardynałem 24
  Jej ciało było na pewien czas oddzielone od duszy i przeznaczone do spoczęcia w grobie, jednak nie pozostało tam, lecz zostało szybko zjednoczone na powrót z Jej duszą i podźwignięte przez naszego Pana do nowego, wiecznego życia niebiańskiej chwały.
 • Majówka z Kardynałem 23
  Ma to nam uświadomić, przez przypomnienie jasności, delikatności i czystości owej substancji, jak niezmierny, jak niezmiernie subtelny jest czar Matki Boga.
 • Majówka z Kardynałem 22
  Obowiązki Jej oczywiście się zmieniały w zależności od okresów życia – była młodą dziewczyną, żoną, matką, wdową; ale niezależnie od tych zmian każdy dzień, każda godzina Jej życia pełne były obowiązków.
 • Majówka z Kardynałem 21
  Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma pocieszenie udzielane przez matkę, a wolno nam Maryję nazywać Matką od czasu, gdy nasz Pan z krzyża ustanowił więź macierzyńsko-synowską między Nią a św. Janem.
 • Majówka z Kardynałem 20
  Wizje takie pocieszały i umacniały Najświętszą Dziewicę we wszystkich Jej smutkach. Otaczający Ją aniołowie rozumieli Ją i Ona ich rozumiała…
 • Majówka z Kardynałem 19
  …stała spokojna, skupiona, nieruchoma, samotna pod krzyżem swego Syna, otoczona przez aniołów i dziewiczą swą świętością osłonięta przed oczyma wszystkich, którzy uczestniczyli w Jego ukrzyżowaniu.
 • Majówka z Kardynałem 18
  Jeśli zaś ten, którego kocha, jest słaby albo cierpi, albo ma niebawem umrzeć, tym żarliwiej żyje ona jego życiem i niczego nie zna oprócz niego.
 • Majówka z Kardynałem 17
  Jakże straszliwym cierpieniem musiał być dla Maryi widok męki i ukrzyżowania Syna!
 • Majówka z Kardynałem 16
  Z pewnością przyszedł On nie po to, żeby być tylko Synem Maryi, ale po to, żeby być Zbawicielem człowieka…
 • Majówka z Kardynałem 15
  Miał przybyć po to, aby wszystko naprawić. I obok wielkiego problemu zajmującego ich umysły, mianowicie: kiedy On ma nadejść? był jeszcze drugi problem: kto ma być Jego Matką?
 • Majówka z Kardynałem 14
  Czy nadanie Maryi tego tytułu jest czymś bardziej zdumiewającym niż nauka głosząca, że Bóg, nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem?
 • Majówka z Kardynałem 13
  „Oto ja sługa Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Poprzez to przyzwolenie stała się Bramą Nieba.
 • Majówka z Kardynałem 12
  Czyż nasz Pan nie troszczył się nieustannie o wysławianie Ojca, który Go posłał? Czyż mógłby nie odsłonić przed Nią dostojnych wyroków odwiecznych, zamiarów i woli Boga?
 • Majówka z Kardynałem 11
  Zwierciadło jest powierzchnią, która odbija obraz, taką jak rozpościerająca się w spokoju woda, gładki metal albo szklane lustro. Jakiż to obraz odbijała wiernie Maryja?
 • Majówka z Kardynałem 10
  Dwoma archaniołami, którzy odgrywają szczególną rolę w Ewangelii, są Michał i Gabriel, i obaj oni złączeni są w dziejach Wcielenia z Maryją: Gabriel, kiedy Duch Święty zstąpił na Nią i Michał, kiedy narodziło się Boże Dziecię.
 • Majówka z Kardynałem 09
  Wielkie swe dzieło zaczął On jeszcze przed Jej urodzeniem; zanim jeszcze mogła cokolwiek myśleć albo „mówić, albo czynić – uczynił Ją świętą, a jako świętą uczynił Ją już na ziemi mieszkanką nieba.
 • Majówka z Kardynałem 08
  Niewysłowiona Jej czystość i całkowita wolność od najlżejszej choćby zmazy grzechu, Niepokalane Jej Poczęcie i wieczne dziewictwo – te Jej przywileje tak są wielkie…
 • Majówka z Kardynałem 07
  Niewinność Jej, pokora i skromność, prostota, szczerość i wierność.
 • Majówka z Kardynałem 06
  Oprócz Niej jednej nawet najpiękniejsza róża w raju Bożym miała na sobie jakąś skazę i była zagrożona przez robactwo i szarańczę. Każda róża oprócz jednej Maryi…
 • Majówka z Kardynałem 05
  Złoto jest najpiękniejszym, najcenniejszym ze wszystkich metali. Srebro, miedź i stal można na ich sposób uczynić przyjemnymi dla oka, ale nic nie jest tak pełne blasku, tak wspaniałe jak złoto.
 • Majówka z Kardynałem 04
  …bardzo słuszną jest rzeczą, żeby nazywać Ją Virgo admirabilis, cudowną, groźną Dziewicą, kiedy o Jej niewysłowionej czystości myślimy…
 • Majówka z Kardynałem 03
  Co jest najważniejszym, najrzadszym, najprzedniejszym przywilejem Maryi? To, że była bez grzechu.
 • Majówka z Kardynałem 02
  „Przeczysta Dziewico, bez grzechu pierworodnego poczęta, Maryjo, módl się za nami”.
 • Majówka z Kardynałem 01
  Oto garść spośród najprzedniejszych owoców wielorakiej łaski Bożej. Tworzą one dwór wspaniałej Królowej.
 • Majówka z Kardynałem
  Św. Jan Henryk kard. Newman COr będzie naszym majowym przewodnikiem.