modlimy się

Modlitwy Kardynała – spis pożyteczny

 

 

Prowadź mnie Światło, opieką błogą swą… („Lead Kindly Light”)
Litania Pokutna
Litania do Męki Pańskiej
Litania Zmartwychwstania
Medytacja o Wniebowstąpieniu, I – Uniósł się w górę
Medytacja o Wniebowstąpieniu, II – Wstąpił do nieba
Medytacja o Wniebowstąpieniu, III – Nasz Obrońca w niebie (1)
Medytacja o Wniebowstąpieniu, IV – Nasz Obrońca w niebie (2)
Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
Litania do Świętego Imienia Maryi
Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny
Litania do św. Filipa Neri
Litania do św. Johna Henry Newmana 
Droga Krzyżowa – rozważania J.H. Newmana
Modlitwa o pocieszenie
Modlitwa poddania się woli Bożej
Modlitwa o poddanie się woli Bożej
Modlitwa o wyrozumiałość
Modlitwa po Komunii świętej
Modlitwa pragnienia
Modlitwa adoracji
Modlitwa o żarliwość
Modlitwa o mądrość
Modlitwa ofiarowania
Modlitwa o wzrost wiary
Modlitwa o ufność Bogu
Modlitwa o wzrost miłości
Modlitwa o dobre znoszenie cierpienia
Modlitwa, aby być światłem dla innych
Modlitwa o trwanie w Miłości Bożej
Modlitwa do wiecznego Boga
Modlitwa do niezmiennego Boga
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa do Ducha Świętego, Źródła miłości
Modlitwa do Ducha Świętego, który jest Życiem dusz
Modlitwa uwielbienia Ducha Świętego, Źródła wszystkich rzeczy
Modlitwa do Maryi Matki Jezusa
Modlitwa do św. Józefa
Triduum do św. Józefa – dzień pierwszy
Triduum do św. Józefa – dzień drugi
Triduum do św. Józefa – dzień trzeci
Modlitwa za krewnych, przyjaciół i wrogów 
Modlitwa za Kościół na ziemi
Modlitwa o jedność Kościoła
Modlitwa za niewierzących 
Dwie modlitwy o szczęśliwą śmierć
Modlitwa o osiągnięcie życia wiecznego
Modlitwa za wszystkich wiernych zmarłych
Ty jesteś moim Życiem
Rozważania do wezwań Litanii Loretańskiej
Nowenna do św. Filipa Neri
Nowenny za wstawiennictwem św. kard. Newmana