Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek
na spotkania Oratorium Tańca.

W programie: modlitwa, refleksja i taniec uwielbienia.

Podczas spotkań będziemy uczyć się prostych tańców modlitewnych,
tańców hebrajskich oraz integracyjnych.

Nie są konieczne specjalne umiejętności ruchowe,
ale otwarte serce i pragnienie wielbienia Boga całym sobą.

Spotkania odbywają się w II i III czwartek miesiąca
po wieczornej Mszy św. w Auli św. Filipa (pod ogrodem):
od maja do września o 19.45
od października do kwietnia o 19.15

Prowadzący: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Michał Witek COr

Przyda się wygodny strój i obuwie.

Za udział zajęciach można złożyć dowolną ofiarę,
która będzie przeznaczona na potrzeby i rozwój Oratorium.

K o l e j n e   s p o t k a n i a:

16 kwietnia 2020 godz. 19.15 – Pascha żydowska z tańcami

14 maja 2020 godz. 19.45 – „Totus tuus w tańcu” (urodziny św. Jana Pawła II)

21 maja 2020 godz. 19.45 – „Wolę Niebo” (imieniny św. Filipa Neri)

18 czerwca 2020 godz. 19.45 – „Uwielbić tańcem Serce Jezusa”