projekt

Poniżej w linkach znajdują się kolejne części kompletnego projektu budowlanego dla projektu rewitalizacji i rozbudowy sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.

Numer projektu: RPMP.11.01.01-12-0572/17

 

Projekt Budowlany część 1

Projekt Budowlany część 2

Projekt Budowlany część 3

Projekt Budowlany część 4

Projekt Budowlany część 5

Rysunki w oryginalnym formacie cz. 1

Rysunki w oryginalnym formacie cz. 2