• Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 25 I

    Boże, dawco życia, dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, która nas koi i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. Modlimy się, aby nasze Kościoły były zawsze otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. Daj nam ducha szczodrości wobec wszystkich, kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. Prosimy o to w imię Twojego Syna. który króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.    Pod hasłem „Życzliwymi…

 • Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 23 I

    Boże sieroty, wdowy i przybysza, zaszczep w naszych sercach głębokie poczucie gościnności. Otwórz nasze oczy i serca, kiedy ustami potrzebujących prosisz nas, abyśmy Cię nakarmili, ubrali i odwiedzali. Spraw, aby nasze Kościoły miały udział w przezwyciężaniu głodu, pragnienia oraz izolacji i w pokonywaniu barier, które uniemożliwiają okazywanie gościnności i życzliwości wszystkim ludziom. Prosimy o to w imię Twojego Syna, Jezusa, który jest…

 • Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 22 I

    Kochający Boże, Twój Syn Jezus Chrystus łamał chleb i pił z jednego kielicha z przyjaciółmi w przeddzień swej męki. Potem dał im swoje ciało i krew jako pokarm jedności i nieśmiertelności Obyśmy razem wzrastali w braterskiej komunii. Daj nam siłę do budowania mostów współczucia, solidarności i harmonii. W mocy Ducha Świętego prosimy o to w imię Twojego Syna, który daje swoje życie, abyśmy mogli…

 • Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 21 I

    Wszechmogący Boże, nasze osobiste cierpienie sprawia, że płaczemy z bólu i kurczymy się ze strachu, kiedy doświadczamy choroby, niepokoju, lub śmierci bliskich. Naucz nas ufać Tobie. Niech nasze Kościoły będą znakami Twojej opatrzności. Uczyń nas prawdziwymi uczniami Jezusa, który pokazał nam, jak słuchać Twojego słowa i służyć sobie nawzajem. Z ufnością prosimy o to w imię Twojego Syna, i w mocy Ducha Świętego. Amen  Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”,…

 • Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 20 I

  Boże nadziei, zagubieni i zniechęceni, zwracamy się do Ciebie. Wlej w nas dar ufności. Niech nasze Kościoły trwają w nadziei i nie poddając się zwątpieniom dążą do jedności, o którą Twój Syn modlił się w przeddzień swej męki. Prosimy o to przez Tego, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.    Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony…

 • Aktualności

  Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 19 I

    Boże, Twoje słowo jest światłem, a bez Ciebie jesteśmy zagubieni i zdezorientowani. Oświeć nas, byśmy przez Twoje słowo mogli kroczyć jasną drogą. Niech w naszych Kościołach Twoja przewodnia, pocieszająca i przemieniająca obecność nie traci blasku. Daj nam uczciwość, której potrzebujemy, żeby rozpoznać, kiedy utrudniamy innym widzenie Twego światła, oraz łaskę, której potrzebujemy, aby dzielić się Twoim światłem z innymi. Prosimy o to w imię Twojego Syna, który wzywa…