• Aktualności

  28 IX – Modlitwa do niezmiennego Boga

  Wiem, Boże mój, że muszę się zmienić jeśli chcę widzieć Twoje oblicze. Muszę przejść przez bramę śmierci. Ciało i dusza muszą umrzeć dla tego świata. Moje prawdziwe „ja” i moja dusza muszą przejść prawdziwą przemianę. Podtrzymaj mnie kiedy będę przechodził tą wielką uszczęśliwiającą przemianę łaską Twej…

 • Aktualności

  27 IX – Modlitwa za wszystkich wiernych zmarłych

  O Jezu, Miłośniku dusz, powierzamy Ci dusze wszystkich wiernych zmarłych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, Panie i Zbawicielu, byś przez zasługę Twojego Wcielenia, przyjął ich do swego Królestwa w Niebie. Miłościwy Boże, błagamy Cię, zapomnij im grzechy młodości i obojętność względem Ciebie, ale pamiętaj o nich w swej niebieskiej…

 • Aktualności

  26 IX – Modlitwa ofiarowania

  Boże mój, wiem dobrze, że mogłeś zbawić nas swoim słowem bez cierpienia, ale Ty zdecydowałeś wykupić nas za cenę swojej Krwi. Patrzę na Ciebie, Ofiarę złożoną na Kalwarii, i wiem, że Twoja śmierć była wynagrodzeniem za grzechy całego świata. Panie mój, oddaję Ci siebie jako ofiarę dziękczynną. Umarłeś za mnie…

 • Aktualności

  25 IX – Modlitwa o trwanie w Bożej miłości

  Jaki umysł ludzki może wyobrazić sobie miłość, którą Odwieczny Ojciec udzielił swemu Jednorodzonemu Synowi? Miłość ta trwała od wieków i jest niewyczerpana. A teraz – czego żąda ode mnie jeśli nie tego, bym tak jak On mnie ukochał odwieczną miłością, kochał Go ze wszystkich swoich sił jakie…

 • Aktualności

  24 IX – Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa

  Mój Boże, mój Zbawicielu, uwielbiam Twoje Najświętsze Serce, ponieważ jest Ono miejscem i źródłem wszystkich najczulszych uczuć wobec grzeszników, pełni Twojej Boskiej Miłości wobec nas. Kiedy dałeś mi zaszczyt cierpienia, by przyjąć Ciebie, spraw, by moje serce biło w rytm Twojego Serca. Oczyść je z tego wszystkiego, co ziemskie, pyszne i zmysłowe,…

 • Aktualności

  23 IX – Modlitwa do Ducha Świętego, który jest życiem dusz

  Boże mój, uwielbiam Cię, Wieczny Paraklecie, Życie i Światło mojej duszy. Radość sprawia Ci jedynie udzielanie mi dobrych natchnień, inspirującej łaski i bezinteresownej pomocy, ale w Twoim niewyczerpanym miłosierdziu, posiadłeś moją duszę od pierwszego momentu, kiedy ją nawiedziłeś. Odejdziesz ode mnie, jeśli zgrzeszę i będę zostawiony mojej własnej…

 • Aktualności

  22 IX – Modlitwa o żarliwość

  Prosząc o żarliwość, proszę o wszystko, czego mogę potrzebować i o wszystko, co możesz dać. Prosząc Cię o żarliwość, proszę o skuteczną siłę, konsekwencję i wytrwałość. Proszę o wiarę, nadzieję i miłość w ich najbardziej niebiańskim wymiarze. W prośbie o żarliwość zawieram modlitwę o wyzbycie się życia w lęku i pragnienia bycia chwalonym. Proszę o dar…

 • Aktualności

  21 IX – Modlitwa o jedność Kościoła

  Panie Jezu Chryste, który, kiedy byłeś bliski cierpienia, modliłeś się do końca za swoich uczniów, prosząc by byli jedno, tak jak Ty jesteś w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Zburz mury niezgody jakie dzielą wspólnotę chrześcijan. Naucz wszystkich ludzi, że siedziba św. Piotra, Stolica Apostolska to fundament, centrum i narzędzie jedności.…

 • Aktualności

  20 IX – Modlitwa do Maryi, Matki Jezusa

  O Święta Matko, stań przy mnie w czasie Eucharystii, kiedy Chrystus przychodzi do mnie, tak jak troszczyłaś się o Boże Dziecię. Stań przy mnie, Święta Matko, bym mógł otrzymać coś z Twej czystości, niewinności i wiary oraz by On był jedynym celem mojej miłości i adoracji, tak, jak był dla Ciebie. Uproś…

 • Aktualności

  19 IX – Modlitwa o poddanie się woli Bożej

    Wierzę, mój Zbawicielu, że Ty wiesz co jest dla mnie najlepsze. Wierzę, że kochasz mnie bardziej, niż ja sam siebie, że jesteś mądry w Twej Opatrzności i wszechmocny w swej opiece. Panie mój, będę wyczekiwać Twojego przewodnictwa, a otrzymawszy je, pójdę za nim z prostotą i bez lęku. Obiecuję, że nie będę niecierpliwy, nawet…