• Aktualności

  8 IX – Modlitwa za Kościół na ziemi

  Bądź ze swoimi misjonarzami na ziemiach pogan, włóż właściwe słowo w ich usta, pobłogosław ich pracę, podtrzymaj swoim pocieszeniem w ich cierpieniach i prowadź ich ku nagrodzie w Niebie. Daj łaskę mądrości tym, którzy piastują władzę, by nigdy nie powodowali strachu ani nie szukali pochlebstw. Daj swoje błogosławieństwo wszystkim nauczycielom…

 • Aktualności

  7 IX – Modlitwa o ufność Bogu

  Bóg stworzył mnie do określonej służby. Powierzył mi pracę, której nie przydzielił nikomu innemu. Posiadam swoją misję. Nie poznam jej do końca na tym świecie, ale dopiero w Niebie. Jestem ogniwem łańcucha, by tworzyć więzi między ludźmi. On stworzył mnie w określonym celu. Będę czynił dobro, będę wykonywał Jego dzieło.…

 • Aktualności

  6 IX – Modlitwa pragnienia

    Mój Boże, jesteś moim życiem. Gdybym Cię opuścił, to nie mógłbym odczuwać nic, prócz pragnienia Ciebie. Złe duchy w piekle odczuwają pragnienie, bo nie mają Boga. Pragnę stać się nowym stworzeniem, które tęskniąc za Twoją miłością przezwycięża w sobie lęk zbliżenia się do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, Panie, nie tylko dlatego,…

 • Aktualności

  5 IX – Modlitwa adoracji

  Boże mój, adoruję Cię zarówno we wszystkich Twoich dziełach, jak i w Twojej własnej istocie. Żadne ze stworzeń nie może zbliżyć się do Twojej niewypowiedzianej świętości, ale Ty zbliżasz się, dotykasz i bierzesz w posiadanie wszystkie stworzenia. Nic nie może istnieć poza Tobą, a wszystko, co stworzyłeś jest dobre. Adoruję Cię w tym, że stworzyłeś człowieka…

 • Aktualności

  4 IX – Modlitwa do wiecznego Boga

  Posiadać Ciebie, Miłośniku dusz, jest szczęściem, jedynym szczęściem nieśmiertelnej duszy. Cieszyć się Twoim widokiem jest jedynym szczęściem w wieczności. Co może dać mi szczęście poza Tobą? Patrzeć na Ciebie i kontemplować Cię to jedyne źródło, które się nie wyczerpie. Ty w swej istocie jesteś niezmienny, ale wciąż…