Zapytania ofertowe Rewitalizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2021„Zakup, dostawa, montaż, rozruch Nagłośnienia oraz Sceny Modułowej z systemem kotar i Mobilnym oświetleniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania dostarczonego sprzętu w ramach projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie konkurencyjności i znajduje się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45084