Zapytania ofertowe Rewitalizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2021 „Dostawa, montaż, rozruch: zestawów multimedialnych, w ramach projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”


Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie konkurencyjności i znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66420