BierzmowanieW ramach przygotowania jesteśmy zobowiązani realizować wytyczne Episkopatu Polski.

Link do dokumentu Episkopatu, który reguluje sposób przygotowania do bierzmowania
także w naszej diecezji i naszej parafii:
Wskazania Episkopatu dot. bierzmowania

 

Spotkania dla kandydatów będą odbywać się w soboty w godzinach wieczornych
(z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych)

 

 

Regulamin dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

– W ciągu roku jest przewidzianych 19 spotkań formacyjnych (dokładne daty spotkań zostały podane na kartce).

-Spotkania odbywają się w każdą sobotę (z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca) w klasztorze o godzinie 18:00.

– Kandydat w ciągu całego cyklu przygotowania jest zobowiązany do udziału w cotygodniowej Mszy świętej oraz comiesięcznej spowiedzi w I piątek miesiąca (potwierdzając ten fakt podpisem w Indeksie).

– Powtarzająca się więcej niż 4 razy nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach formacyjnych i celebracjach pierwszopiątkowych powoduje niedopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania.

– ewentualne nieobecności na spotkaniach należy uzupełnić w innym terminie wyznaczonym przez księdza prowadzącego

– w czasie każdego roku formacji odbędą się rekolekcje, w których udział kandydata jest obowiązkowy

– Kandydaci z klas ósmych musza dostarczyć do końca listopada metrykę chrztu, pobraną z parafii w której zostali ochrzczeni.

Ponadto:

Na każdym poziomie przygotowania, kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w nabożeństwach:

  1. Różańcowych (przynajmniej 5 razy)
  2. Roratach (przynajmniej 5 razy)
  3. Drodze Krzyżowej (przynajmniej 3 razy)
  4. Gorzkich Żalach (przynajmniej 2 razy)
  5. Świętym Triduum Paschalnym(przynajmniej w jednym dniu)
  6. Nabożeństwach Majowych (przynajmniej 5 razy)