Bierzmowanie

W ramach przygotowania jesteśmy zobowiązani realizować wytyczne Episkopatu Polski.

Link do dokumentu Episkopatu, który reguluje sposób przygotowania do bierzmowania
także w naszej diecezji i naszej parafii:
Wskazania Episkopatu dot. bierzmowania

Spotkania dla kandydatów będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca
(wyjątkowo z racji na święta może być to inny termin podany poniżej).
Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą (w październiku, listopadzie, maju i czerwcu – nabożeństwem).
Po modlitwie w kościele godzinne spotkanie formacyjne w Oratorium.

Regulamin dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

– Kandydat w ciągu całego cyklu przygotowania jest zobowiązany do udziału w cotygodniowej Mszy świętej oraz comiesięcznej spowiedzi w I piątek miesiąca.

– Powtarzająca się więcej niż 2 razy nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach formacyjnych i celebracjach pierwszopiątkowych skutkuje niedopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania.

– Ewentualne nieobecności na spotkaniach należy uzupełnić w innym terminie wyznaczonym przez księdza prowadzącego

– Kandydaci z klas ósmych musza dostarczyć do końca listopada metrykę chrztu, pobraną z parafii w której zostali ochrzczeni.

Terminy spotkań na rok formacyjny 2023/2024:
  1. 27 IX 2023 – rozpoczęcie roku formacyjnego Mszą Świętą o 19.00; po niej spotkanie w Oratorium – kandydatów z klas 7 z naszej parafii zapraszamy wraz z rodzicami
  2. 25 X 2023 – różaniec w kościele o 18.00; Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  3. 29 XI 2023 – modlitwa za zmarłych o 18.00; Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  4. 20 XII 2023 – Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  5. 31 I 2024 – Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  6. 28 II 2024 – Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  7. 22 III 2024 – (piątek!) Droga Krzyżowa o 18.00; Msza Święta o 18.30
  8. 24 IV 2024 – Msza Święta o 18.30; spotkanie w Oratorium
  9. 22 V 2024 – Nabożeństwo Majowe o 18.30; Msza Święta o 19.00; spotkanie w Oratorium

Spotkania odbywają się zwykle w ostatnią środę miesiąca, chyba że podano inaczej – ze względu na święta czy uroczystości.