Bierzmowanie

 

W ramach przygotowania jesteśmy zobowiązani realizować wytyczne Episkopatu Polski.

Link do dokumentu Episkopatu, który reguluje sposób przygotowania do bierzmowania
także w naszej diecezji i naszej parafii:
Wskazania Episkopatu dot. bierzmowania

 

Spotkania dla kandydatów będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca
(wyjątkowo z racji na święta może być to inny termin podany poniżej).
Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą (w październiku, listopadzie, maju i czerwcu – nabożeństwem).
Po modlitwie w kościele godzinne spotkanie formacyjne w Oratorium.

 

 

Regulamin dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania

– Kandydat w ciągu całego cyklu przygotowania jest zobowiązany do udziału w cotygodniowej Mszy świętej oraz comiesięcznej spowiedzi w I piątek miesiąca.

– Powtarzająca się więcej niż 2 razy nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach formacyjnych i celebracjach pierwszopiątkowych skutkuje niedopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania.

– Ewentualne nieobecności na spotkaniach należy uzupełnić w innym terminie wyznaczonym przez księdza prowadzącego

– Kandydaci z klas ósmych musza dostarczyć do końca listopada metrykę chrztu, pobraną z parafii w której zostali ochrzczeni.

Terminy spotkań na rok formacyjny 2022/2023:

  1. 28 IX 2022 – godz. 19:00
  2. 26 X 2022 – godz. 18:00 różaniec, 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  3. 30 XI 2022 – godz. 18:00 modlitwa za zmarłych, 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  4. 21 XII 2022 – godz. 18:10 Godzinki o NPNMP, 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  5. 25 I 2023 – godz. 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  6. 22 II 2023 – godz. 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  7. 29 III 2023 – godz. 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  8. 26 IV 2023 – godz. 18:30 Msza Święta, 19:00 spotkanie w Oratorium
  9. 31 V 2023 – godz. 18:30 Nabożeństwo Majowe, 19:00 Msza Święta, 19:30 spotkanie w Oratorium
  10. 21 VI 2023 – godz. 18:30 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19:00 Msza Święta, 19:30 spotkanie w Oratorium